Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - ДОКЛАД ОТНОСНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО НА ИЗНОСА НА ЖИВИ ЖИВОТНИ ЗА 2008 г.
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - REPORT ON THE RECOVERY OF EXPORT REFUNDS FOR LIVE ANIMALS IN 2008
Дата на документа: 24/09/2009
№ на документ: SEC(2009) 1262
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Земеделие и развитие на селските райони
Kомисии
Връзки
Текстове