Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА за обсъждането с обществеността и медиите относно Грипна пандемия (H1N1) 2009, придружаващ документа към СЪОБЩЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Грипна пандемия (H1N1) 2009 - {COM(2009) 481} {SEC(2009) 1188}{SEC(2009) 1189}{SEC(2009) 1191} {SEC(2009) 1192}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT on communicating with the public and the media on Pandemic (H1N1) 2009 Accompanying document to the COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL, THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - Pandemic (H1N1) 2009 - {COM(2009) 481}{SEC(2009) 1188}{SEC(2009) 1189} {SEC(2009) 1191}{SEC(2009) 1192}
Дата на документа: 15/09/2009
№ на документ: SEC(2009) 1190
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Здравеопазване и защита на потребителите
Kомисии
Връзки
Текстове