Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Осъществяване на по - ефективна обществена подкрепа за иновациите в ЕС: Наученото от общественото допитване за действие на общностно ниво
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Making public support for innovation in the EU more effective: Lessons learned from a public consultation for action at Community level
Дата на документа: 09/09/2009
№ на документ: SEC(2009) 1197
Вид документ: Работен документ
Автор: Европейска комисия
Област
  • Предприятия и промишленост
Kомисии
Връзки
Текстове