Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Групи за приятелство
Група за приятелство България - Белгия
11 народни представители към дата
БОРИСЛАВ ИВАНОВ БОРИСОВ
СЕРГЕЙ МАНУШОВ КИЧИКОВ
ТЕОДОРА АТАНАСОВА ХАЛАЧЕВА
АСЯ АТАНАСОВА ПЕЕВА
ЕЛЕНА СТЕФАНОВА ПЕШЕВА
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ
МАРИЯ ЙОРДАНОВА ИЛИЕВА
ПОЛИНА АЛЕКСАНДРОВА ШИШКОВА
РОСЕН ЖИВКОВ ИВАНОВ
ТАНЕР МЕХМЕД АЛИ
ХАЙРИ РЕДЖЕБОВ САДЪКОВ