Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Групи за приятелство
Група за приятелство България - Израел
33 народни представители към дата
КОНСТАНТИН ВЕСЕЛИНОВ ПОПОВ
АЛЕКСАНДЪР МАИРОВ СИДИ
ДЖЕЙХАН ХАСАНОВ ИБРЯМОВ
ХРИСТО ТАНЧЕВ ПРОДАНОВ
АЛБЕНА ВЛАДИМИРОВА НАЙДЕНОВА
АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ ПАУНОВ
ВАЛЕНТИН МИРЧОВ МИЛУШЕВ
ГАЛЯ СТОЯНОВА ЖЕЛЯЗКОВА
ДАНИЕЛА АНАСТАСОВА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА
ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ
ДИМИТЪР ИВАНОВ ДАНЧЕВ
ДИМИТЪР НИКОЛОВ ЛАЗАРОВ
ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА
ЕВГЕНИ ГЕНЧЕВ БУДИНОВ
ЕМИЛ МАРИНОВ ХРИСТОВ
ЕРДЖАН СЕБАЙТИН ЕБАТИН
ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ
ИВАН ИВАЙЛОВ ЧЕНЧЕВ
ИВЕЛИНА ВЕСЕЛИНОВА ВАСИЛЕВА
ЙОРДАН АПОСТОЛОВ АПОСТОЛОВ
ЙОРДАН КИРИЛОВ ЦОНЕВ
КАЛИН ДИМИТРОВ ВАСИЛЕВ
КРАСИМИР ХРИСТОВ ЯНКОВ
ЛАЛО ГЕОРГИЕВ КИРИЛОВ
НОНА КРЪСТЕВА ЙОТОВА
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ КЪНЕВ
ПЛАМЕН ДУЛЧЕВ НУНЕВ
ПОЛИНА ЦВЕТОСЛАВОВА ЦАНКОВА-ХРИСТОВА
РУМЕН ВАСИЛЕВ ГЕЧЕВ
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА НАЙДЕНОВА
СЕВИМ ИСМАИЛ АЛИ
СИМЕОН ХРИСТОВ СИМЕОНОВ
ХАМИД БАРИ ХАМИД