Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Групи за приятелство
Група за приятелство България - Украйна
27 народни представители към дата
МИЛЕН ВАСИЛЕВ МИХОВ
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ
МАНОИЛ МИНЧЕВ МАНЕВ
АЛЕКСАНДЪР КОЙЧЕВ ИВАНОВ
АЛЕКСАНДЪР НИКОЛАЕВ САБАНОВ
АЛЕКСАНДЪР ПЕТРОВ АЛЕКСАНДРОВ
АНДОН ДИМОВ ДОНЧЕВ
БОРИС ВАНГЕЛОВ БОРИСОВ
БОРИС ПЕТКОВ КЪРЧЕВ
ВАЛЕНТИН АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ
ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ СИМЕОНОВ
ДЕСИСЛАВА ВЪЛЧЕВА АТАНАСОВА
ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ
ДИМИТЪР ИВАНОВ ГЕЧЕВ
ДИМИТЪР КРУМОВ АЛЕКСАНДРОВ
ДИМИТЪР НИКОЛОВ ЛАЗАРОВ
ЕВГЕНИ ГЕНЧЕВ БУДИНОВ
ИСКРЕН ВАСИЛЕВ ВЕСЕЛИНОВ
КЛАВДИЯ ГЕОРГИЕВА ГРИГОРОВА-ГАНЧЕВА
КРАСИМИР МИТКОВ СЪБЕВ
КРЪСТИНА НИКОЛОВА ТАСКОВА
ЛЪЧЕЗАР БОГОМИЛОВ ИВАНОВ
ПЕТЪР БОЙКОВ ВИТАНОВ
ПЛАМЕН ИВАНОВ МАНУШЕВ
СНЕЖАНА ГЕОРГИЕВА ДУКОВА
ТАНЕР МЕХМЕД АЛИ
ТОМА ЛЮБОМИРОВ БИКОВ