Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Групи за приятелство
Група за приятелство България - Нигерия
5 народни представители към дата
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ
АСЯ АТАНАСОВА ПЕЕВА
ВЕЛИСЛАВА ИВАНОВА КРЪСТЕВА
ДИМИТЪР ВЕЛИЧКОВ ГЕОРГИЕВ
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ КЪНЕВ