Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Групи за приятелство
Група за приятелство България - Литва
0 народни представители към дата
ЙОРДАН КИРИЛОВ ЦОНЕВ
АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ
ДАНИЕЛА АНАСТАСОВА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА
АНДРЕЙ ЛАЗАРОВ ПАНТЕВ
ВЕСЕЛИН ВЕЛКОВ ДАВИДОВ
ВЕСЕЛИН ГРИГОРОВ СПИРИДОНОВ
ВЛАДИМИР ЦВЕТАНОВ ТОШЕВ
ДАРИН ВЕЛИЧКОВ МАТОВ
ИРЕНА ЛЮБЕНОВА СОКОЛОВА
КАСИМ ИСМАИЛ ДАЛ
КАТЯ АНГЕЛОВА ЧАЛЪКОВА
ЛЮБОМИЛА СТАНИСЛАВОВА СТАНИСЛАВОВА
МАРИЯ СТОЯНОВА ПЕТРОВА-МИНЧЕВА
МИТХАТ МЕХМЕД ТАБАКОВ
НИГЯР САХЛИМ ДЖАФЕР
ПЛАМЕН ДУЛЧЕВ НУНЕВ
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА НАЙДЕНОВА
ХАСАН АХМЕД АДЕМОВ