Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Групи за приятелство
Група за приятелство България - Уругвай
0 народни представители към дата
КРАСИМИР ПЕТРОВ ПЕТРОВ
ДИМИТЪР АНАСТАСОВ КАРБОВ
ПЛАМЕН ДУЛЧЕВ НУНЕВ
АЛЕКСАНДЪР РУМЕНОВ НЕНКОВ
АЛЕКСАНДЪР СТОЙЧЕВ СТОЙКОВ
АЛИОСМАН ИБРАИМ ИМАМОВ
ГЕОРГИ ЦВЯТКОВ ТЕРЗИЙСКИ
ГИНЧЕ ДИМИТРОВА КАРАМИНОВА
ДАРИН ВЕЛИЧКОВ МАТОВ
КАСИМ ИСМАИЛ ДАЛ
КОРМАН ЯКУБОВ ИСМАИЛОВ
КРАСИМИРА ЩЕРЕВА СИМЕОНОВА
ЛИЛИ БОЯНОВА ИВАНОВА
МИТХАТ САБРИ МЕТИН
СВЕТОСЛАВ ТОНЧЕВ ТОНЧЕВ
ЦВЕТАН КОСТОВ КОСТОВ