Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Галерия
Засилване на сътрудничеството между ЕС и НАТО и развитието на отбранителните способности на ЕС, кибер защита и старегическите комуникации обсъдиха участниците в Интерпарламентарната конференция в София - 17/02/2018