Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Галерия
Активният диалог между парламентаристите допринася за разширяване на сътрудничеството и двустранните връзки в редица сфери, е общото мнение на председателите на парламентите на България и Азербайджан. - 20/06/2019