Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Изслушвания
Изслушване
Относно Доклад от директорa на дирекция "Контрол" при Териториална дирекция на НАП Бургас
Дата 05/12/2017
Входящ номер 754-07-59
Адресат Владислав Горанов, Министър на финансите
Вносител
Статус непроведено
Дата на провеждане
Текст на изслушването