Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Изслушвания
Изслушване
Относно продажбата на активите на чешкото дружество ЧЕЗ Груп България
Дата 27/02/2018
Входящ номер 854-07-17
Адресат Бойко Борисов, Министър-председател на Република България
Вносител
Статус непроведено
Дата на провеждане
Текст на изслушването