Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Изслушвания
Изслушване
Относно дейността на министерството за разкриване и разследване на престъпления, свързани с дейността на Териториалните експертни лекарски комисии в страната
Дата 21/02/2019
Входящ номер 954-07-13
Адресат Младен Маринов , Министър на вътрешните работи
Вносител
Статус проведено
Дата на провеждане 22/02/2019
Текст на изслушването