Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Изслушвания
Изслушване
Относно списъка на републиканските пътища, за които се събира такса за ползване на пътна инфраструктура - винетна такса и такса на база изминато разстояние
Дата 21/02/2020
Входящ номер 054-07-8
Адресат Бойко Борисов, Министър-председател на Република България
Вносител
Статус проведено
Дата на провеждане 27/02/2020
Текст на изслушването