Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Изслушвания
Изслушване
Относно терористичния аткна 18 юли на летище Бургас, включително и дали българските компетентни власти са разполагали с предварителна информация или предупреждение за готвени терористични атаки, какви действия са предприели и предприемат, за да се гарантира ситурността на българските и чуждестранни граждани и какво е предприето за оказване на помощ на пострадалите при терористичната атака
Дата 24/07/2012
Входящ номер 254-07-151
Адресат Бойко Борисов, Министър-председател на Република България
Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи
Вносител
Статус проведено
Дата на провеждане 27/07/2012
Текст на изслушването