Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Народното събрание прие...
15/09/2006

Народното събрание прие:

1. Закон за ратифициране на Спогодбата между Република България и Република Кипър за социално осигуряване

2. Закон за ратифициране на изменението на т. З от Приложение III на Меморандума за разбирателство между РБ и Европейските общности за присъединяването на България към Шестата рамкова програма на Европейската общност за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности, допринасяща за създаването на Европейско научноизследователско пространство и за иновациите (2002-2006) и към Шестата рамкова програма на ЕВРАТОМ за ядрени научни изследвания и обучение, допринасяща за създаването Европейско научноизследователско пространство (2002- 2006)

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

 Обявление за провеждане на процедура за подбор на кандидати за член на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание

Онлайн посещения на Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни новини