Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Председателят на Народното събрание свиква заседание на Комисията по парламентарна етика
29/09/2006
Председателят на Народното събрание свиква заседание на Комисията по парламентарна етика

На основание чл. 24, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, председателят на парламента Георги Пирински свиква заседание на Комисията по парламентарна етика на 2 октомври 2006 г., понеделник, от 14.00 часа, в зала “Запад” на Народното събрание, пл. “Народно събрание” 2, при следния дневен ред:

Точка единствена – Становище и предложение на решение на Комисията по парламентарна етика по електронното писмо на наблюдателя от Република България в Европейския парламент Димитър Стоянов от 28 септември 2006 г., които да бъдат разгледани на пленарното заседание на Народното събрание на 4 октомври 2006 г., сряда.

Разпореждането за свикване на заседанието на Комисията е подписано от председателя на Народното събрание Георги Пирински днес, 29 септември 2006 г.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

 Обявление за провеждане на процедура за подбор на кандидати за член на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание

Онлайн посещения на Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни новини