Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Проектът на Закон за държавния бюджет на Република България за 2008 г. бе внесен в Народното събрание
31/10/2007

Проектът на Закон за държавния бюджет на Република България за 2008 г. бе внесен в Народното събрание

31 октомври 2007 г.

Министърът на финансите Пламен Орешарски връчи на 31 октомври 2007 г.   на председателя на Народното събрание Георги Пирински проекта на Закон за държавния бюджет на Република България за 2008 г. Непосредствено след това председателят на парламента разписа разпореждането за разпределение на законопроекта на водещата комисия по бюджет и финанси за доклад, както и на другите парламентарни комисии за становища.

Най-харектерното за бюджета за следващата година е устойчивост и развитие, каза в изявление за медиите министърът на финансите Пламен Орешарски. Той отбеляза, че в проектобюджета е предвиден много солиден ръст на приходите и те ще бъдат около 25 на сто повече в сравнение с тази година.

С въвеждането на плосък данък върху доходите на физическите лица от 10 на сто България се нарежда вероятно на първо място в Европа по ниско ниво на двата основни преки данъка - корпоративен и подоходен, посочи финансовият министър. По думите му новата стъпка ще направи още по-привлекателна инвестиционната среда, което е предпоставка и за приток на чужди инвестиции, и за икономически растеж в средносрочен план.

Министърът на финансите отбеляза, че сред приоритетните сектори са образованието, здравеопазването,  социалното подпомагане и грижи.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

    Последни новини