Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини

25/01/2008
24.01.08

1. Решение за попълване състава на Комисията по икономическата политика.

2. Закон за защита на животните.


25.1.08

1. Гласуване на законопроект за ратифициране на Споразумението за участие на Република България и Румъния в Европейското икономическо пространство, Заключителния акт и Споразумението за норвежка програма за сътрудничество за икономически растеж и устойчиво развитие в България между Република България и Кралство Норвегия (Вносител: Министерски съвет; 27.12.2007 г.).

2. На първо четене законопроект за мерките по прилагане на Регламент на Съвета (ЕО) № 1236/2005 от 27 юни 2005 г. относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание (Вносител: Министерски съвет; 27.12.2007 г.).

3. На първо четене на законопроекти за изменение и допълнение Закона за Националния център за аграрни науки (Вносител: Министерски съвет; 8.8.2007 г.).

4. На първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (Вносители: Ариф Агуш и група народни представители, 15.6.2007 г.и Деница Димитрова и Илко Димитров, 12.7.2007 г.).

5. На първо четене на законопроекта за частната охранителна дейност (Вносител: Министерски съвет; 14.12.2007 г.).

6. Закон за признаване на професионални квалификации.

7. Закон за военните паметници.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на член на Централната избирателна комисия

Избор на председател на Икономическия и социален съвет





    Последни новини