Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
От 1 юни 2010 г. се забранява пушенето в затворени обществени места, предвиждат промени в Закона за здравето, които парламентът прие на второ четене
21/05/2009

От 1 юни 2010 г. се забранява пушенето в затворени обществени места, предвиждат промени в Закона за здравето, които парламентът прие на второ четене

21 май 2009 г.

Народното събрание прие на заседанието си на 21 май 2009 г. на второ четене промени в Закона за здравето, които предвиждат забрана за тютюнопушене на затворени обществени места от 1 юни 2010 г. Парламентът записа в преходните и заключителни разпоредби промени в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, според които в аптеката се продават и храни за кърмачета и преходни храни.

Създава се Изпълнителна агенция "Медицински инспекторат", която да контролира медицинското обслужване на гражданите. Агенцията е към министъра на здравеопазването. В нейните правомощия е да проверява спазването на правата на пациентите и на медицинските стандарти в лечебните заведения, да осъществява специализиран медицински контрол върху дейностите, свързани със задължителното и доброволно здравно осигуряване. Агенцията ще може да извършва и проверки по молби на граждани и юридически лица, свързани с медицинското обслужване. Тя ще осъществява дейности по откриване и предотвратяване на корупционни прояви и практики в лечебните заведения. Новият орган ще извършва проверки и за начина, по който лечебните заведения изразходват средства. В нейните правомощия е и  да прави мотивирани предложения за заличаване на лечебно заведение от съответния регистър, ако се нарушават правата на пациента и не се спазват медицинските стандарти. Агенцията ще може и да предлага на министъра на здравеопазването отнемане на разрешения за лечебна дейност на лечебни заведения.

Парламентът прие на второ четене промени в Закона за общинската собственост, на второ четене промените в Закона за енергетиката, на второ четене на текстове от законопроекта за пряко участие на гражданите в държавната власт, на първо четене промени в Закона за търговския регистър и обсъди на второ четене допълнения  в Закона за приватизация и следприватизационен контрол, които ще бъдат гласувани утре.

Народните представители избраха съставите на органи, конституирани изцяло или частично от Народното събрание, в които има членове с изтекъл или изтичащ мандат. Депутатите решиха Сотир Ушев да бъде управител на Националния осигурителен институт. В момента той е изпълнителен директор на Агенцията по заетостта. За подуправител на НОИ бе избрана Весела Караиванова, досегашен подуправител на института. Депутатът от Коалиция за България Надя Антонова бе избрана за член на Надзорния съвет на Агенцията за приватизация.

За председател на Комисията за финансов надзор бе избран Петър Чобанов. За заместник-председатели бяха избрани Нено Ненов, Ралица Агайн и Емил Атанасов, а за членове на комисията – Кирил Желев, Мариана Костадинова и Недим Хаджинедим Генджев. Депутатите решиха председател на Комисията за защита на конкуренцията да бъде отново Петко Николов. За заместник-председатели бяха избрани Александър Александров, понастоящем член и говорител на ЦИК, и Реджеб Мустафа, и за членове – Ненко Темелков, Диана Хитова, Евгени Иванов и Весела Антонова. Депутатите решиха съставът на Комисията за регулиране на съобщенията да бъде допълнен с нови членове – Вяра Минчева, Радослав Илиевски и Свилен Попов.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

 Обявление за провеждане на процедура за подбор на кандидати за член на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание

Онлайн посещения на Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни новини