Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
СЪОБЩЕНИЕ НА ПРЕСЦЕНТЪРА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ
28/03/2010

СЪОБЩЕНИЕ НА ПРЕСЦЕНТЪРА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

28 март 2010 г.

По повод обнародването на Закона за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и последвалата поправка в текст на обнародвания закон, Дирекция „Пресцентър и връзки с обществеността” е упълномощена да разпространи следното съобщение:

Законът за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите е приет окончателно на 5 март 2010 г. и обнародван с указ №53 на президента на Републиката в брой 22 на Държавен вестник от 19 март 2010 г. С това е изпълнена конституционно установената процедура за обнародване на приетите от Народното събрание закони.

Предоставеният за обнародване закон е изготвен въз основа на стенографския протокол от пленарното заседание и е удостоверен с подписа на председателя на Народното събрание. Текстът на параграф 90 е гласуван от народните представители по доклада на водещата комисия, което е видно от стенографския прокол. По отношение на него няма постъпили искания за поправка по реда на Правилника за организацията и дейността на НС (ПОДНС).

Няма подписано разпореждане на председателя на Народното събрание за публикуване на поправка на този текст в Държавен вестник.

Председателят на Народното събрание Цецка Цачева разпореди издаването на извънреден брой на Държавен вестник, в който поправката ще бъде анулирана.

От служителите, допуснали обнародването на поправката, са изискани писмени обяснения. Виновните длъжности лица ще бъдат наказани.

Твърденията за обнародван «нелегален закон в ДВ» са несъстоятелни.

Председателят на Народното събрание ще информира своевременно президента на Република България г-н Георги Първанов относно предприетите мерки за недопускане на подобни случаи.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Избор на член на Съвета за електронни медии

    Последни новини