Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Български предложения залегнаха в заключителния документ на Шестата годишна конференция на жените-председатели на парламенти
18/07/2010

Български предложения залегнаха в заключителния документ на Шестата годишна конференция на жените-председатели на парламенти

18 юли 2010 г.

С приемането на заключителна декларация в Берн приключи Шестата годишна конференция на жените-председатели на парламенти. В продължение на два дни жени-парламентаристи от 22 страни обсъждаха  възможностите за подобряване на майчиното и детското здраве. Председателят на българския парламент направи изказване на темата «Изграждане на националните здравни системи – как да осигурим всеобщ достъп и как да подобрим достъпа до услуги за жените и децата”. Част от представените български тези залегнаха в заключителния документ на форума. Участниците в конференцията единодушно подкрепиха предложението на Цецка Цачева финалната декларация на срещата да бъде озаглавена „Бернска инициатива за глобални парламентарни действия по въпросите на майчиното и детското здраве”.

Участничките във форума се обединиха около изразената позиция от председателя на българския парламент, че толкова важна тема като тази за детското и майчиното здраве предполага глобални усилия и траен ангажимент на всеки парламентарист по света. В тази връзка тя призова за регулярен и засилен парламентарен контрол върху провежданите правителствени политики по тези въпроси.

Във финалния документ от форума в Швейцария се обръща внимание на тревожната статистика, че всяка минута по света умира една жена, а 30 страдат от свързани с бременността заболявания или усложнения. Повечето от тези смъртни случаи са предотвратими чрез осъществяването на добри политики, приемане на съответното законодателство и осигуряване на адекватно финансиране, бе записано във встъпителната част на декларацията.

На срещата в Берн председателят на парламента Цецка Цачева отбеляза, че достъпът до здравни услуги е сред ценностите с изключително значение за постигане на високо ниво на майчиното и детско здравеопазване и подобряване на здравето на децата и жените. Тя подчерта, че от съществено значение за осигуряване на всеобщ достъп до здравни услуги са мерките на държавата, насочени към повишаването на жизнения стандарт и политическата стабилност, увеличаването на доходите и намаляването на безработицата и другите социални рискове.

Цецка Цачева отбеляза пред участниците в срещата, че България  е осигурила всеобщ достъп на децата до здравни услуги. За пример тя посочи, че през 2008 г. Националната здравноосигурителна каса е изразходвала 13 060 хил. лв. по програмите за майчино и детско здравеопазване, което съставлява 10.6% от разходите за извънболнична помощ, а само за имунизации на деца са били отделени близо 2 милиона лева.

Както България, така и другите страни, трябва да продължат да работят за премахването на всички бариери, предизвикващи неравенства в достъпа до здравни услуги, особено на майките и децата, заяви Цецка Цачева. Тези усилия са необходими, тъй като редица показатели, които са залегнали и в Целите на хилядолетието, все още не са постигнати или темповете, с които са подобряват, са  недостатъчни, добави тя.

Шестата годишна конференция на жените-председатели на парламенти бе организирана съвместно от парламента на Швейцария и Интерпарламентарния съюз.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

    Последни новини