Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Парламентът прие на първо четене законопроекта за съхранение на въглероден диоксид в земните недра
17/11/2011

Парламентът прие на първо четене законопроекта за съхранение на въглероден диоксид в земните недра, внесен от Министерския съвет. С него улавянето и съхранението на въглеродния диоксид се насърчава като технологично решение за намаляване на емисиите парникови газове. Това е процес, при който въглеродният диоксид се улавя и транспортира до място, където се инжектира дълбоко под земята за дългосрочно, безопасно и сигурно съхранение. С приемането на законопроекта се цели установяване на правна рамка за безопасно за околната среда съхранение на въглероден диоксид в геоложки формации, на територията на страната, в изключителната икономическа зона в Черно море и на континенталния шелф, което да даде принос в борбата с изменението на климата. Избегнатите емисии въглероден диоксид през 2030 г. биха могли да съставляват около 15 на сто от необходимото намаление в Европейския съюз, се посочва в мотивите на вносителя. В законопроекта се разграничават две процедури по издаване на разрешения - на разрешение за проучване и разрешение за съхранение. Предвижда се разрешението за съхранение да е със срок до 30 години и да се предоставя за конкретен комплекс за съхранение. Компетентен орган по издаването му, както и по неговото актуализиране е министърът на икономиката, енергетиката и туризма след становище от Европейската комисия и одобрение от Министерския съвет. Законопроектът регулира взаимоотношенията между държавата и оператора в случаите на затваряне на мястото за съхранение и в случаите на прекратяване, в т.ч. отнемане на разрешението за съхранение.

Кметове на общини, в които има кметства с жители между 150 и 350 души, и на 23 октомври 2011 г. не са проведени избори за кметове на кметства, ще могат да назначат наместници. Затова ще е необходимо решение на общинския съвет, според приетите на второ четене от парламента промени в Закона за административно-териториалното устройство. Към момента има 18 селища в България под 150 жители и те все още се водят кметства, което е в несъответствие със закона, защото е трябвало да променят статути си, обясни народният представител от ПГ на ПП ГЕРБ Любен Татарски, вносител на законопроекта. В същото време има над 50 кметства, закрити от общинските съвети покрай изборите, където сега ще могат да бъдат назначени кметски наместници, допълни той. С гласуваните поправки даваме възможност на кметовете на общини, където има такива случаи, да назначават наместници, посочи Татарски.

Парламентът прие на първо четене законопроект за БТА с 84 гласа "за", без против и с двама въздържали се. В момента дейността на агенцията се урежда с временен статут.

Парламентът прие Закон за ратифициране на Меморандума за разбирателство относно изпълнението на Норвежкия финансов механизъм 2009 – 2014 г. между Република България и Кралство Норвегия и Закон за ратифициране на Меморандума за разбирателство относно изпълнението на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г. между Република България и Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

    Последни новини