Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Народното събрание ще има извънредно пленарно заседание на 18 декември 2012 г., вторник, от 13.00 часа.
18/12/2012
Народното събрание ще има извънредно пленарно заседание на 18 декември 2012 г., вторник, от 13.00 часа. Заседанието е свикано с разпореждане на председателя на Народното събрание Цецка Цачева на основание чл. 78, т.1 от Конституцията на Република България.

В дневния ред са включени второ четене на промени в Закона за публичното предлагане на ценни книжа, първо четене на промени в Кодекса за застраховането и в Закона за автомобилните превози, както и второ четене на изменения в Закона за защита на класифицираната информация.

В програмата са и второ четене на промени в Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, както и второ четене на изменения в Закона за преобразуване на Строителните войски, Войските на Министерството на транспорта и Войските на Комитета по пощи и далекосъобщения в държавни предприятия.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

    Последни новини