Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Камен Колев е избран за председател на Съвета за обществени консултации към комисията по европейските въпроси в НС
01/10/2013
Заместник-председателят на Българската стопанска  камара Камен Колев беше избран на 1 октомври 2013 г. за срок от една година за председател на Съвета за обществени консултации към Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове към Народното събрание.


Представителите на Съвета решиха следващото заседание на комисията да бъде на 26 ноември и на него да бъде изслушан вицепремиерът Зинаида Златанова за изпълнението на оперативните програми и основните проблеми, които ги съпътстват.


Съветът е форма на партньорство между държавната власт и структурите на гражданското общество с цел засилване на прозрачността в процеса на парламентарното наблюдение и контрола по въпросите на ЕС и в съответствие с усилията за по-добро и по-ефективно управление на средствата от ЕС. Той консултира Комисията при осъществяване на функциите й във връзка с парламентарното наблюдение и контрол по въпросите на Европейския съюз. Съветът подпомага Комисията и при осъществяване на функциите й във връзка с парламентарното наблюдение и контрол на управлението на фондовете, програмите и другите финансови инструменти, опериращи у нас и използващи средства от бюджета на Европейския съюз, на държави-членки на Европейското икономическо пространство извън ЕС и на Швейцария.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на управител на НЗОК 2020

Избор на омбудсман

    Последни новини