Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Изпълнението на ОП „Транспорт” може да бъде оценено като успешно, заяви министър Данаил Папазов пред депутатите от транспортната комисия
16/10/2013
Изпълнението на ОП „Транспорт” може да бъде оценено като успешно, както по отношение на финансовото изпълнение, така и по отношение на физическото, съобщи пред депутатите от транспортната комисия министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Данаил Папазов. На 16.10.2013 г. той представи текущото състояние на ОП „Транспорт” /ОПТ/ 2007-2013 г., както и нейната модификация, която внасяме в Европейската комисия. Министърът представи също и подготовката на новата Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014 – 2020г. Приоритет ще бъде довършването на основните направления, в които вече се инвестира, като министерството е заложило на приемственост.

Предоставен е целият ресурс на програмата под формата на безвъзмездна финансова помощ. Сключени са договори за изпълнение, допустими по ОПТ в размер на над 3.6 млрд. лв., което е над 92% от бюджета на програмата. Изплатени са над 52% от нейния бюджет ( 2 050 961 218 лв.). Прогнозите ни показват, че не би трябвало да загубим средства в края на годината, тъй като сме сертифицирали към ЕК почти 760 млн. евро (само европейско финансиране) или почти 47% от бюджета на европейското финансиране по програмата, отбеляза министър Папазов.      През настоящата седмица е изпратен нов междинен сертификат в размер на почти 30 млн. евро (29 910 132 евро), от които 23.7 млн. евро са европейското финансиране. В резултат от изпълнението на програмата са въведени в експлоатация 137,5 км автомагистрали, над 13 км метро линии с 13 метро станции и 17,9 км нови ж.п. линии.

Основното предизвикателство пред новата ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014- 2020 е да бъде постигнат баланс между нуждите от подобряване на инфраструктурата и наличното финансиране. Планиран е ограниченият финансов ресурс през новия програмен период да бъде разпределен 50 на 50 на сто между железопътния и пътния сектор, съобщи министър Папазов. През следващия програмен период ще бъде продължено изпълнението на проекти за развитие на транспортната система, които допринасят за ефективната свързаност, намаляване на задръстванията, на нивата на шум и замърсяване, повишаване на безопасността, насърчаване на употребата на екологосъобразни видове транспорт. Със завършване на приоритетните направления ще бъде постигната по-добра интеграция на националната транспортна мрежа в тази на съседните ни страни и на Европа.
 
Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения подкрепи за първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси, внесен от Министерски съвет на 3.10.2013 г., и законопроект за ограничаване изменението на климата,  внесен от правителството на 26.09.2013 г.. Депутатите от комисията не подкрепиха законопроект за ограничаване изменението на климата, внесен от Ивелина Веселинова Василева и група народни представители на 2.08.2013 г.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

    Последни новини