Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Очаква се до края на годината Министерският съвет да одобри проекта на нов Наказателен кодекс, заяви вицепремиерът и министър на правосъдието Зинаида Златанова пред депутатите от правната комисия
16/10/2013

Очаквам до края на годината Министерският съвет да одобри проекта за нов Наказателен кодекс, заяви вицепремиерът и министър на правосъдието Зинаида Златанова пред народните представители от Комисията по правни въпроси. На 16 октомври 2013 г. Златанова отговори на актуални въпроси на депутатите от комисията

Преди да бъде разгледан от правителството, по проекта за нов Наказателен кодекс ще бъде направено обществено обсъждане и вероятно след новогодишната ваканция на парламента той ще бъде внесен в Народното събрание, уточни тя в отговор на въпрос на председателя на Комисията по правни въпроси Христо Бисеров. Министърът на правосъдието отбеляза, че по законопроекта се работи повече от три години, като са били привлечени много представители както на академичните, така и на магистратските среди, прокуратура, следователи, специалисти в отделни сфери. В момента се доизработват последните седем глави, които изискват определено техническо познание в сферите на финансовите престъпления, на IT-престъпленията и тероризма.

Народният представител от Коалиция за България Янаки Стоилов отправи въпрос за конкретните стъпки, които министърът на правосъдието предприема, във връзка с процедурата на наблюдение от Европейската комисия и от Парламентарната асамблея на Съвета на Европа /ПАСЕ/.

С встъпването си в длъжност заявих, че водещ документ за мен е последният доклад на Европейската комисия от юли миналата година, който дава на България 18-месечен срок за изпълнение на конкретните препоръки, каза Зинаида Златанова. За съжаление, в този период се смениха три правителства, два парламента, два месеца бяхме без работещ парламент и това няма как да не даде отражение върху хода на изпълнение на препоръките, добави тя.

В Министерството на правосъдието с активното съдействие и участие на водещи неправителствени организации подготвяме актуализация на стратегията за продължаване на съдебната реформа от 2010 година, съобщи Зинаида Златанова. Тази стратегия е приета като добър документ както от Европейската комисия, така и вътре в страната, подчерта тя и допълни, че следващите стъпки ще бъдат базирани на нея. Надявам се до края на месеца да имаме проект за следващи стъпки в съдебната реформа, който да е годен за представяне на вниманието на народните представители, на Висшия съдебен съвет /ВСС/, на магистратите и на широката общественост, уточни вицепремиерът. По думите на Златанова новите стъпки в съдебната реформа трябва да бъдат насочени към отчетност и независимост на магистратите, и качество и достъпност на правосъдието. Това са четирите основни стълба, около които ще изградим мерките за продължаване на съдебната реформа, заяви тя.

Основен елемент, който ни е нужен, за да отговорим на очакванията на обществото, на Европейската комисия и на партньорите ни от ПАСЕ, е в сферата на правомощията на ВСС - сериозна стратегия за развитието на човешките ресурси в съдебната система, посочи Зинаида Златанова. По думите й трябва да бъде изработена подробна и обоснована съдебна карта на страната, за да може да се осигури качество и достъпност на правосъдието.

Най-късно до края на годината се очаква да бъде готова новата сграда на Софийския районен съд и да бъде предадена на съда, съобщи вицепремиерът Зинаида Златанова. В момента се извършват довършителни работи по ремонта на сградата.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

 Обявление за провеждане на процедура за подбор на кандидати за член на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на член на Централната избирателна комисия

Избор на председател на Икономическия и социален съвет

Избор на генерален директор на Българската телеграфна агенция

    Последни новини