Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
От 1 януари 2014 г. да се преустанови процеса на едновременното увеличение на пенсионната възраст и необходимия осигурителен стаж за пенсиониране, предвиждат приетите на първо четене от Комисията по труда и социалната политика промени в Кодекса за социално осигуряване
31/10/2013
От 1 януари 2014 г. да се преустанови процеса на едновременното увеличение на пенсионната възраст и необходимия осигурителен стаж за придобиване на пенсия, предвиждат приетите на първо четене от Комисията по труда и социалната политика промени в Кодекса за социално осигуряване.

На заседанието си на 31 октомври 2013 г. комисията обсъди на първо четене два законопроекта за изменение в Кодекса за социално осигуряване. Вносители на проектите са Сергей Станишев и група народни представители и Атанас Мерджанов и група народни представители.

От името на вносителя първият законопроект беше представен от депутата от Коалиция за България Георги Гьоков. Той уточни, че с промяната ще се намалят негативните ефекти от предприетите мерки в областта на пенсионната система от 2000 г. и особено тези в края на 2010 г. и 2012 г., които основно засягат едни и същи поколения.

Реалната възраст, на която лицата се пенсионират в България е 64 години и 5 месеца за мъжете и 61 години и 3 месеца за жените и е значително по-висока от средната в Европейския съюз, където за мъжете тя е 61 години и 7 месеца, а за жените е 61 години и 3 месеца, посочи Георги Гьоков. Възрастта на която мъжете се оттеглят от пазара на труда в България е сред най-високите, само в Румъния и Швеция тя е по-висока, а реалната възраст за оттегляне на жените съответства на средното равнище, като в 10 държави-членки на ЕС тя е по-ниска, уточни той и допълни, че в България средната продължителност на живота е с около 7 години по-ниска, в сравнение с със средното равнище в ЕС.

Законопроектът предвижда да се направи комбинация между недостигащ осигурителен стаж и по-ниска възраст и това да бъде общо до 24 месеца спрямо изискуемите условия за пенсиониране, посочи Георги Гьоков. Според него по този начин ще се предостави възможност за избор на лица, в т.ч. и дълготрайно безработни, или по друга причина останали без работа и без право на парични обезщетения за безработица, да се пенсионират предсрочно, вместо да търсят варианти за получаване на други социални плащания, като инвалидни пенсии, социални помощи и др.
С промените се предлага размерът на предсрочната пенсия да се определя по формулата за нормална пенсия като за всеки месец, недостигащ до навършване на стандартната възраст, намалението да бъде с 0,4 на сто, като по този начин максималното намаление на пенсията може да достигне до 9,6 на сто. Ако се направи допускане, че между 4500 – 5000 души годишно изберат да се пенсионират предсрочно с намалена пенсия, на базата на сегашния среден размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст (294 лв.) и този на намаления размер (266 лв.), който биха получавали лицата при максимален период на предсрочно пенсиониране през 2014 г. допълнителните разходи за пенсиите на тези лица ще бъдат около 16 млн. лв., уточни Георги Гьоков.

Законопроектът, внесен от Атанас Мерджанов и група народни представители, предвижда премахване на въведеното към 1 януари 2013 г. допълнително условие за ранно пенсиониране на военнослужещите, а именно навършването на определена възраст, заяви народният представител Спас Панчев при представянето на мотивите. По този начин единственото условие за придобиване  на посоченото право ще остане наличието на 27 години общ осигурителен стаж, от които две трети действително изслужени като военнослужещи по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, независимо от възрастта им.

Мотивите за възстановяването на особения режим на пенсиониране са продиктувани от характера, тежестта и особените изисквания за висока физическа и психическа годност и издръжливост при изпълнението на военната служба, подчерта той и допълни, че сега българските военни са в дискриминационно положение спрямо останалите категории лица, имащи право на по-ранно пенсиониране.

Предлаганите изменения се отнасят за около 1000 военнослужещи с различни военни звания и длъжности, като по-малко от 10 на сто  от тях биха се възползвали от него, подчерта Спас Панчев. Общият размер на разходите на тази база няма да надхвърли 5 млн. лева за година, уточни той.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

 Обявление за провеждане на процедура за подбор на кандидати за член на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на член на Централната избирателна комисия

Избор на председател на Икономическия и социален съвет

Избор на генерален директор на Българската телеграфна агенция

    Последни новини