Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Общините ще получат сто процента от средствата за 2014 г. за делегираните дейности за образование, социална политика, култура
06/12/2013

Общините ще получат сто процента от средствата за 2014 г. за делегираните дейности за образование, социална политика, култура. Това обяви народният представител от ПГ Коалиция за България Дора Янкова по повод приетите на второ четене текстове от законопроекта за държавния бюджет за догодина. Тя отбеляза, че Народното събрание е приело съществена поправка, важна за българските общини. Според приетите на второ четене разпоредби институциите ще получат 95 на сто от бюджета си за 2014 г., а останалите 5 процента - в случай, че не се превиши планираният бюджетен дефицит.

Парламентът увеличи обезщетението за съпругите на военнослужещи от 270 на 340 лв. Това стана при приемането на второ четене на текстове от проекта за Закон за държавния бюджет за 2014 г. Такава сума получават съпругите (съпрузите) на военнослужещите, които са ги последвали при преместването им в друго населено място и поради това са прекратили трудовите или служебните си правоотношения, както и на безработните съпруги (съпрузи) на военнослужещите, участващи в международни операции и мисии. В проекта за бюджет беше предвидено обезщетението да е 270 лв. Утвърдени бяха и размерите на помощите за раждане и за отглеждане на дете. Прието беше минималният размер на основната заплата за най-ниската длъжност, предвидена за заемане от държавен служител по Закона за държавния служител от 1 януари 2014 година да е 360 лв.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни новини