Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Народните представители приеха ...
18/02/2004
Народните представители приеха:1. Решение за финансови средства на временните комисии.2. Закон за ратифициране на Втория допълнителен протокол към Европейската конвенция за взаимопомощ по наказателноправни въпроси.3. Закон за ратифициране на Споразумението за свободна търговия между Република България и Сърбия и Черна гора.4. Закон за ратифициране на Спогодбата между Република България и Словения за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци на дохода и имуществото.5. Закон за ратифициране на Меморандума за разбирателство между правителството на Кралство Дания и правителството на Република България за сътрудничество по член 6 на Протокола от Киото към Рамковата конвенция на Обединените нации по изменение на климата.6. Закон за ратифициране на Споразумението за удължаване срока на действие на Рамковото споразумение за прилагане на компенсационен механизъм за изплащането на дълга на Минералбанк посредством конвертирането му в участие на инвеститори в приватизацията на български държавни предприятия.

Парламентът започна второто четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за животновъдството.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

    Последни новини