Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Комисията по околната среда и водите обсъди на първо четене промените в Закона за устройство на територията
26/06/2014

Предлаганите промени са разработени в изпълнение на приоритетни мерки за намаляване на регулаторната тежест и като част от Програмата „Държавност, развитие, справедливост – икономически и социални приоритети на правителството на Република България“, които в по-голямата си част са инициирани от областни управители, кметове на общини и местни администрации, каза главният секретар на Министерството на инвестиционното проектиране  Тихомир Димитров. Ще се усъвършенстват и оптимизират процедурите, свързани с устройственото планиране, инвестиционното проектиране, строителството и въвеждането в експлоатация на строежите, както ще се прецизират правомощията на министъра на инвестиционното проектиране, продължи той. Няма да се изискват разрешителни за строеж на барбекюта, перголи, чешми, беседки, градински и паркови елементи, когато същите не са на намалени отстояния до съседните имоти и са с височина до 2,5 м, и елементи на вертикалната планировка, с които не се променят параметрите на устройство и застрояване.

Заместник-министърът на околната среда и водите Чавдар Георгиев изрази притесненията на министерството, че някои текстове ще минират опазването на околната среда. Ние сме съгласни да се облекчи режима за съгласуване, но без да се дава свобода. Можем да определим строежите от 4,5 и 6-та категория като строежи, от  които не се очаква значително въздействие върху околната среда и ако не попадат в гл. 6 от ЗУТ. Министерството на околната среда и водите е съгласно да се облекчи разрешителния режим и съгласуването на инвестиционните проекти, но трябва да се съобразим с изискванията за опазване на околната среда, каза Чавдар Георгиев. Превантивната дейност е да се оценят възможните щети върху компоненти от околната среда и да се предприемат мерки за тяхното предотвратяване и ограничаване. Този принцип не можем да пренебрегнем за строежи от 1 до 3 категория, посочи Георгиев и добави, че по принцип министерството подкрепя законопроекта, но очаква необходимите предложения между първо и второ четене за постигане на по-добра редакция на текстовете в § 33 и§ 52.

Със 7 гласа „за” и 7 „против” Комисията по околната среда и водите реши да предложи на Народното събрание да не приема на първо четене промените в Закона за устройство на територията, внесен от Министерския съвет.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на управител на НЗОК

    Последни новини