Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Механизмите за предотвратяване на корупцията и борбата с това явление бяха основен акцент на срещите на делегация на Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика в Румъния
23/06/2016

Механизмите за предотвратяване на корупцията и борбата с това явление бяха основен акцент на срещите на делегация на Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика в Румъния. Народни представители от комисията, начело с нейния председател Валентин Николов, бяха на посещение в Букурещ на 22 и 23 юни 2016 г.

Валентин Николов определи визитата като навременна и уточни, че през следващата седмица Народното събрание ще обсъди на първо четене законопроект за предотвратяване на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество. Той посочи, че проектът предвижда създаването на единен антикорупционен орган – Национално бюро за предотвратяване на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество. На срещите си в румънската столица депутатите от комисията са се запознали със структурата и функциите на органите, които отговарят за прилагането на антикорупционното законодателство в Румъния.

Ръководството на Комисията по правни въпроси, дисциплина и имунитети в Камарата на депутатите в румънския парламент са споделили пред българските народни представители румънският парламент е приел да не се правят проверки за корупция с дата, предшестваща приемането на антикорупционния закон.

На разговора си с председателя на Националната агенция по интегритет Богдан Стан народните представители са се запознали с нейната работа. Агенцията е сходна с българската Комисия за установяване и предотвратяване на конфликт на интереси, защото правомощията и действията, които двата органа изпълняват, са почти едни и същи, коментира Валентин Николов. Българските парламентаристи са се информирали как се контролира Националната агенция по интегритет.

На всички срещи в румънската столица българските депутати са информирали за това дали в Румъния са допустими анонимни сигнали за корупция. Националната агенция по интегритет на Румъния може да разглежда анонимни сигнали при приложени безспорни доказателства за корупция, е бил отговорът на румънските власти.

По време на визитата народните представители от Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика имаха разговори със заместник-председателя на Камарата на депутатите Родика Насар, с Групата за приятелство Румъния – България и с представители на ръководството на Министерството на правосъдието.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

    Последни новини