Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Приветствие на проф. Герджиков към председателя на Европейския парламент в пленарната зала на НС
07/07/2004

ПРИВЕТСТВИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ПРОФ. ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ КЪМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ПАТРИК КОКС В ПЛЕНАРНАТА ЗАЛА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

България е особено задължена на Европейския парламент и на неговия председател за успешното техническо приключване на преговорите за членство в ЕС, заяви в приветствието проф. Огнян Герджиков. В лицето на Патрик Кокс приветстваме председателя на Европейския парламент, по време на чийто мандат и с чиято неотклонна поддръжка България направи най-важните крачки по пътя към ЕС, подчерта председателят на парламента в приветствието си към председателя на Европарламента.
В лицето на г-н Кокс ние приветстваме институцията на ЕС, чиято подкрепа бе особено ценна за нас още от началото на преговорния процес. Председателят на НС посочи, че в рамките на заседанието на Европейския съвет в Брюксел през миналия месец бе потвърдено, че България е част от петото разширяване на ЕС, на основата на общите принципи и оценка на собствените постижения. Ние сме решени да положим всички необходими усилия, за да изпълним поетите в хода на преговорите ангажименти, с оглед договорът за присъединяване да бъде подписан възможно най-скоро в началото на 2005 г.
Заедно със Съвета на ЕС и с Европейската комисия, Европарламентът се утвърди като ключов актьор в институционната структура на съюза и по-специално при осъществяването на неговите законодателни функции. Конституцията на ЕС, за чието създаване и приемане важна роля е изиграл Европейският парламент, още повече е укрепила ролята на парламента в рамките на съюза и e засилила сътрудничеството с националните парламенти.
Особено голям е приносът на ЕП за успешното осъществяване на петото, най-мащабното в историята на ЕС разширяване, отбеляза проф. Герджиков. Той подчерта още, че с преките си връзки с парламентите на страните, кандидати за ЕС, Европейският парламент е помогнал за ускоряване на необходимите реформи в тези страни.
Вие идвате в края на един мандат, който по общо признание е един от най-успешните в развитието на парламентарното крило на ЕС, обърна се Герджиков към Патрик Кокс.
Днес, при тази прощална среща, с благодарност си припомняме, че по време на мандата си вие останахте верен на обещанията, които ни дадохте от тази трибуна през 2002 г., отбеляза председателят на Народното събрание.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

 Обявление за провеждане на процедура за подбор на кандидати за член на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на член на Централната избирателна комисия

Избор на председател на Икономическия и социален съвет

Избор на генерален директор на Българската телеграфна агенция

    Последни новини