Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Комитетът по демокрация и права на човека на ПА на ОССЕ прие резолюция за Либия
08/07/2004
КОМИТЕТЪТ ПО ДЕМОКРАЦИЯ И ПРАВА НА ЧОВЕКА НА ПА НА ОССЕ ПРИЕ РЕЗОЛЮЦИЯ ЗА ЛИБИЯ


Комитетът по демокрация и права на човека на Парламентарната асамблея на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа гласува с пълно мнозинство проекторезолюция за Либия.
В дневния ред бе включен проект за резолюция за Допълнителна точка с основен вносител Тошо Пейков и подкрепен от общо 20 парламентаристи от 10 страни – «Сериозно нарушаване на човешките права в Либия».

Утре предстои гласуването на резолюцията от всички делегати на Парламентарната асамблея.

Следва изказването на ръководителя на българската делегация


ИЗКАЗВАНЕ

на ръководителя на българската делегация, д-р Тошо Пейков, пред Комитета по демокрация и права на човека
Единбург, 6 юли 2004 год. – сутрешно заседание


Многоуважаеми господин Председател, скъпи колежки и колеги,
Твърдо поддържам предложението за проект за резолюция да влезе в заключителния документ на нашия форум – Декларацията от Единбург.
Бих желал да представя на Вашето внимание откъси от писмото на 32 водещи специалисти в областта на вирусологията и лекари до либийския лидер, Моамар Кадафи, от 23 юни 2004 год., в което се казва:

«Ние се присъединяваме към колегите си - професионалисти от международен мащаб, като Ви призоваваме да отмените смъртните присъди над българските медицински сестри и палестинския лекар.
Както изтъкнати специалисти вече доказаха, инфекцията от СПИН в болницата АЛ-Фатах не е причинена от обвиняемите. Нерадостен факт в много държави в света е, че липсата на добра хигиена, подходящо обучение и здравни мерки, особено в Африка и Азия, водят до разпространение на вируса на СПИН.

Заразяването на 400 деца със СПИН е наистина един трагичен факт. Но обвиненията към здравни работници в умишлено заразяване на децата, противно на доказателствата, както и осъждането им на смърт, няма да предпази заразяването на нови пациенти. Единствено политиката на подходящи превантивни мерки може да спомогне за това. Ние считаме, че либийските власти трябва с помощта на международни специалисти да разследват случая в болницата Ал-Фатах и да вземат мерки, за да предотвратят нови заразявания».

Ние призоваваме либийските власти да пуснат на свобода задържаните медици, които са били поканени да помагат и да лекуват техните болни. Ние призоваваме за защита на тези медицински служители, предоставянето на медицинска помощ, от каквато те се нуждаят, както и прекратяване на делото.

Това е всичко, което исках да Ви кажа.

Скъпи колежки и колеги,
Моля за Вашата подкрепа! Гласувайте «ЗА» проекта за резолюция в защита на невинно осъдените медици! Всичко е казано в нашата резолюция. Всичко е във Вашите ръце.

След представянето на проекта от ръководителя на българската делегация Тошо Пейков председателстващият Комитета по демокрация и права на човека – Свенд Робинсон, Канада заяви: «Призовавам членовете на Комитета да подкрепят единодушно проекта за резолюция, представена от ръководителя на Българската делегация д-р Пейков. След приемането с пълно мнозинство, ще дадем фактически мандат на председателя на ПА ОССЕ да се срещне и да обърне сериозно внимание на либийския ръководител Моамар ал Кадафи за нарушение на човешките права на чужди граждани в Либия.»
След отправения призив проектът бе гласуван с пълно мнозинство и стана част от Единбургската декларация на Асамблеята.

Следва текста на резолюцията, която предстои да бъде гласувана

ПАРЛАМЕНТАРНА АСАМБЛЕЯ НА ОССЕ
Предложение за Допълнителна точка
Внесено от: Делегацията на НС в ПА ОССЕ
За разглеждане от Постоянния комитет и внасяне в Дневния ред на 13-та лятна сесия на ПА ОССЕ
5-9 юли 2004 год., Единбург

СЕРИОЗНО НАРУШАВАНЕ НА ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА В ЛИБИЯ

Парламентарната Асамблея на ОССЕ
1. Изразява своята дълбока загриженост
пред либийските власти по повод обвиненията и произнесените смъртни
присъди на 6 май в гр. Бенгази срещу 6 български и един палестински
медицински служители, арестувани преди пет години. Те са обвинени в
“предумишлено убийство, което подкопава сигурността на Либия” и
умишлено заразяване на близо 400 либийски деца с вируса на СПИН чрез
преливане на кръв.
2. Обръща внимание на факта,
че от обвиняемите са изтръгнати “самопризнания” след жестоки изтезания
от служители на полицията и тайните служби, като двама души от
специалния екип, формиран за разпит на българските медици, са признали,
че е било използвано насилие;
3. Подчертава,
че в експертен доклад по делото, изготвен след продължителни проучвания
от двамата водещи учени в света по въпросите на вируса на СПИН,
професорите Монтание и Колизи, многократно се обосновава, че инфекцията
в болницата Ал-Фатах в Бенгази е започнала поради лоша хигиена още през
1997 година, т.е. още преди идването на българските медици, като е
продължила и след тяхното арестуване;
4. Изразява загриженост във връзка с нарушаването на човешките права в гореспоменатия случай;
5. Изразява солидарност със семействата на засегнатите либийски деца и се надява да се намери облекчение за тях, доколкото това е възможно;
6. ПА ОССЕ настоява либийският
съд да се съобрази с приетите норми на международното право, като
предприеме бързо преразглеждане на произнесените присъди на следващата
инстанция и намери справедливо решение на това дело.


Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

 Обявление за провеждане на процедура за подбор на кандидати за член на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на член на Централната избирателна комисия

Избор на председател на Икономическия и социален съвет

Избор на генерален директор на Българската телеграфна агенция

    Последни новини