Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Народното събрание прие...
29/07/2004
1. Решения за промени в комисии на Народното събрание.
2. Закон за ратифициране на договори между Република България и УниКредито Италиано С.П.А., Алианц А.Г., Банк Аустрия Кредитанщалт АГ и ОТП Банк РТ и "Банковата консолидационна компания" АД за поемане от държавата на задълженията на "Банковата консолидационна компания" АД .
3. Закон за здравето.
4. Закон за ратифициране на Споразумението за гаранция между правителството на Република България и Японската банка за международно сътрудничество по Споразумението за заем между ТЕЦ "Марица Изток 2" ЕАД и Японската банка за международно сътрудничество за финансиране на проект "Рехабилитация на блокове 1-4 в ТЕЦ "Марица Изток 2" ЕАД" .
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на управител на НЗОК





    Последни новини