Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Народното събрание прие...
30/07/2004
1. Решение за прекратяване пълномощията на народен представител.
2. Закон за изменение и допълнение на Закона за държавния служител.
3. Повторно гласуване на оспорения § 13 от Закона за изменение и допълнение на Закона за семейни помощи за деца, върнат с Указ № 247 на Президента на Републиката по чл. 101 от Конституцията на Република България.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

    Последни новини