Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
В предложената многогодишна финансова рамка е постигнат добър баланс между традиционните - обща селскостопанска и кохезионна политики, и новите приоритети, свързани със сигурност и миграция, смята вицепремиерът Томислав Дончев
09/05/2018
В предложения от Европейската комисия проект на многогодишна финансова рамка е постигнат добър баланс между традиционните - обща селскостопанска и кохезионна политики, и новите приоритети, свързани със сигурност и миграция. Това каза вицепремиерът Томислав Дончев пред народните представители от Комисията по европейски въпроси и контрол на европейските фондове. На заседанието на 9 май 2018 г. комисията изслуша вицепремиера за представения от Европейската комисия проект на Многогодишна финансова рамка на Европейския съюз за периода 2021 – 2027 г.

Томислав Дончев подчерта, че е рано да се прави детайлно представяне на предложението на Европейската комисия. Все още не са представени предложенията за новия пакет регламенти, формулата, с която ще се разпределя финансирането по държави-членки, за да можем да коментираме предложението в неговата пълнота, уточни той.

Вицепремиерът определени предложеният от Европейската комисия проект на Многогодишна финансова рамка на Европейския съюз за периода 2021 – 2027 г. като балансиран и даващ добра основа за преговори. В него в максимална степен са отразени вижданията на всички държави-членки и европейски органи, които са изказали становища предварителните дискусии, подчерта Томислав Дончев. Той отбеляза, че в проекта е постигнат добър баланс между традиционни политики като общата селскостопанска политика и кохезионна политика, и новите приоритети, свързани със сигурност и миграция. Абсолютните числа са много близо до финансовата рамка, която изпълняваме в момента, посочи вицепремиерът.

Към момента въпросът точно какви средства ще получи България не може да бъде задаван, заяви Томислав Дончев. Този въпрос ще може да бъде зададен най-рано след месец, когато ще е на разположение формулата, по която ще се разпределя финансирането държава по държава, уточни той. Според него България ще продължи да разчита на сходен пакет финансиране от двете основни политики – кохезионната полиитка и общата селскостопанска политика.

Председателят на Комисията по европейски въпроси и контрол на европейските фондове Кристиан Вигенин смята, че при подготвянето на бюджета е търсен баланс и компромис, но липсва дългосрочната цел. Това е в унисон с мненията, че за разлика от сегашната рамка, следващата се прави без да има дългосрочна стратегия за развитието на ЕС, уточни той. Струва ми се, че и за ЕС, и за България в частност е нужен малко по-широк хоризонт, когато правиш проект на седемгодишен бюджет, отбеляза той и попита дали страната ни в някакъв по-късен етап ще постави въпроса за подготовката на актуализирана по-дългосрочна стратегия за ЕС и за неговото развитие.

Заместник-председателят на Комисията по европейски въпроси и контрол на европейските фондове Ивелина Василева отбеляза, че предложеният от Европейската комисия е балансиран и разумен. В голяма степен то съответства на очакванията на цялото българско общество, смята тя. Ивелина Василева попита дали в предложението има повече детайли за унифициране на начина, по който ще бъдат управлявани програмите през следващия период и дали ще бъдат опростени до степен, каквато ЕК изисква от държавите-членки са подхождат на национално ниво.

Голямата амбиция на проекта на многогодишната финансова рамка е да променя не само политиките, а ЕС като такъв, посочи вицепремиерът Томислав Дончев. Това, което е видно от текстовете до момента, е стремеж за много по-голяма координация на икономическата политика на ниво ЕС с икономическата политика, която се изпълнява на ниво държава-членка, добави той.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

    Последни новини