Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Народното събрание прие...
09/11/2004
Народното събрание прие:
1. Закон за изменение и допълнение на Закона за българските документи за самоличност.
2. Закон за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство.
3. Закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс.
4. Закон за изменение и допълнение на Закона за изпълнение на наказанията .
5. На първо четене законопроекти за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване (Вносители: Атанас Додов, 29.4.2004 г.; Министерски съвет, 28.7.2004 г.; Недялко Калъчев, 6.10.2004 г.; Министерски съвет, 15.10.2004 г.).

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

 Обявление за провеждане на процедура за подбор на кандидати за член на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на член на Централната избирателна комисия

Избор на председател на Икономическия и социален съвет

Избор на генерален директор на Българската телеграфна агенция

    Последни новини