Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Делегация от Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове участва в Конференцията на Комисиите по европейските въпроси на страните-членки на EС в Хелзинки
03/12/2019

Делегация на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове (КЕВКЕФ) участва в 62-рото пленарно заседание на  Конференцията на Комисиите по европейските въпроси на националните парламенти на страните-членки на ЕС (КОСАК). С форума, който се проведе от 1 до 3 декември 2019 г. в Хелзинки, се отбеляза краят на Парламентарното измерение на Финландското председателство на Съвета на Европейския съюз.

В Конференцията участваха членовете на КЕВКЕФ Полина Цанкова-Христова и Албена Найденова.

На форума бяха обсъдени теми, свързани с направеното по време на Финландското председателство на Съвета на ЕС, бъдещите отношения между Европейския съюз и Обединеното кралство след Брекзит, достиженията в правото на ЕС, свързани със срещата от Тампере и Хартата на основните права на ЕС. Беше подчертана ролята на националните парламенти и на гражданското общество в процесите на вземане на решения в ЕС.

Парламентаристи от цяла Европа обсъждаха и важните процеси по разширяването на ЕС, предизвикателствата в Европа в следствие на миграцията, както и значението на солидарността на европейските държави по тези въпроси. Разгледана беше и темата за изработване на печеливша климатична стратегия за Европа, като беше подчертано значението на активното участие на всички страни в този процес.

В края на форума бяха приети Приносът и Заключенията на 62-рия Пленарен КОСАК, които ще бъдат изпратени до националните парламенти, Европейския парламент, Съвета и Комисията.

Следващата среща на КОСАК, която ще бъде в Хърватия в периода 19 – 20 януари 2020 г., като по този начин ще се отбележи началото на ротационното председателство на Съвета на ЕС през първата половина на 2020 г. Пленарното заседание на КОСАК ще се проведе в Загреб в периода 24 – 26 май 2020 г.

Форма за търсене
Ключова дума
Видео излъчване от Народното събрание

Онлайн посещения на Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни новини