Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Народното събрание прие...
05/04/2005
1. Закон за общинския дълг.

2. Закон за изменение на Закона за общинските бюджети.

3. На първо и второ четене Законт за задълженията към Международния фонд за обезщетение при щети, причинени от замърсяване с нефт.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател на Централната избирателна комисия

    Последни новини