Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Народното събрание прие...
14/04/2005
1. Решения за прекратяване на пълномощията на народни представители.
2. Закон за изменение и допълнение на Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина .
3. На първо четене законопроекта за изменение на Закона за административно-териториалното устройство на Република България .
4. Решение по доклада на Временната анкетна комисия за разследване на измамите с данъка върху добавената стойност .

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на член на Централната избирателна комисия

Избор на председател на Икономическия и социален съвет

    Последни новини