Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Народното събрание прие...
11/08/2005
1. На първо четене законопроекта за изменение и допълнение на Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника.
2. На първо четене законопроекта за изменение и допълнение на Закона за горите.
3. На първо четене законопроекта за изменение и допълнение на Закона за здравословни и безопасни условия на труд.
4. Закон за изменение и допълнение на Закона за съхранение и търговия със зърно.


Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

 Обявление за провеждане на процедура за подбор на кандидати за член на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание

Онлайн посещения на Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни новини