Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Народното събрание прие...
18/08/2005

1. Правилник за организацията и дейността на Народното събрание.
2. Закон за изменение и допълнение на Закона за българските документи за самоличност.
3. Закон за изменение и допълнение на Закона за горите.

Форма за търсене
Ключова дума
Видео излъчване от Народното събрание

Онлайн посещения на Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни новини