Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Народното събрание прие...
26/01/2006

1. На първо четене законопроекта за изменение и допълнение на Закона за семейни помощи за деца.

2. На първо четене законопроекти за изменение и допълнение на Закона за закрила на детето.

3. Решение за прекратяване участието на контингент от въоръжените сили на Република България във военната операция на Европейския съюз в Босна и Херцеговина с щабни офицери, военнослужещи за гражданско-военни отношения, механизиран взвод и медицински екип и разрешаване участието на контингент от въоръжените сили на Република България във военната операция на Европейския съюз в Босна и Херцеговина в състав от лекопехотна рота под оперативния контрол на командващия на операцията, лекопехотен взвод в състава на холандски военен контингент и кадрови военнослужещи в щаба на операцията и подчинените структури.

4. Закон за ратифициране на Основното споразумение между правителството на Република България и Световната здравна организация за установяване на взаимоотношения на техническо консултативно сътрудничество.

5. На първо четене законопроекта за изменение и допълнение на Закона за паметниците на културата и музеите.

6. Закон за ратифициране на Конвенцията за опазване на нематериалното културно наследство.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

    Последни новини