Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини

01/09/2006
1. На първо четене законопроекта за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

2. На първо четене законопроект за корпоративното подоходно облагане.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

 Обявление за провеждане на процедура за подбор на кандидати за член на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание

Онлайн посещения на Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни новини