Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
40-то Народно събрание е приело 221 закона от конституирането си на 11 юли 2005 г. до 31 август 2006 г.
05/09/2006

40-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ Е ПРИЕЛО 221 ЗАКОНА ОТ КОНСТИТУИРАНЕТО СИ НА 11 ЮЛИ 2005 Г. ДО 31 АВГУСТ 2006 Г.

221 закона е приело 40-то Народно събрание от конституирането си на 11 юли 2005 г. до 31 август 2006 г. 132 от тях са свързани с европейската интеграция. Парламентът е приел 165 решения и 8 декларации. За периода са постъпили общо 445 законопроекта, от тях 222 са внесени от правителството.

През третата сесия - от 10 май до 31 август, са приети 74 закона, от които 41 са свързани с европейската интеграция. Депутатите са подкрепили 39 решения и три декларации. През този период парламентът е приел изцяло нови закони - за електронната търговия, за потребителския кредит, за фуражите, за статистиката на вътрешнообщностната търговия със стоки, за кредитните институции, за допълнителния надзор върху финансовите конгломерати, за ДДС, за договорите за финансово обезпечение. Направени са промени в законите - за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности, за политическите партии, за мерките срещу изпирането на пари, за енергетиката, за трансплантация на органи, тъкани и клетки, във Валутния закон, както и в кодексите на труда, за социално осигуряване, за застраховането и в Наказателния кодекс.

От началото на дейността на 40-то Народно събрание парламентарен контрол е имало в 50 пленарни заседания. Отправени са 863 въпроса и 377 питания.

Подробна справка за законодателната дейност и парламентарния контрол на НС


Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

 Обявление за провеждане на процедура за подбор на кандидати за член на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание

Онлайн посещения на Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни новини