Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за прекратяване на пълномощията на народния представител Милена Георгиева Балчева
Сигнатура 342
Дата на постъпване 22/10/2003
Сесия Осма сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание на чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република България РЕШИ: Прекратява пълномощията на Милена Георгиева Балчева – народен представител от 24.Многомандатен избирателен район – София.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 22/10/2003 - приет(приет в зала)