Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за промени в състава на Комисията по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите
Сигнатура 254-02-75
Дата на постъпване 03/05/2012
Сесия Девета сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 09/05/2012
Обнародван в ДВ брой 37/2012 г.
Финален текст на решението Решение за промени в състава на Комисията по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите