Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Годишен доклад за дейността на Българската академия на науките за 2011 година
Сигнатура 205-00-4
Дата на постъпване 26/04/2012
Сесия Девета сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 05/07/2012
Обнародван в ДВ брой 54/2012 г.
Финален текст на решението Решение по Годишния доклад за дейността на Българската академия на науките за 2011 г.